• 08338385712
  • همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل) از 6:30 صبح الی 20:30 عصر

دپارتمان

TDM و HPLC

آشنایی با سازوکارهای

آزمایش‌های TDM و HPLC

نظارت بر درمان دارویی (TDM) حوزه‌ای از شیمی بالینی است که غلظت دارو را در خون اندازه‌گیری می‌کند و دوز دارو را در صورت نیاز تنظیم می‌کند.

اکثر داروها بدون نیاز به انجام آزمایش خاص، در دوز مناسب تجویز می‌شوند. اما برای انواع خاصی از داروها، تشخیص دوزی از دارو که برای درمان بیمار کافی باشد و نیز عوارض جانبی خطرناک نداشته باشد، دشوار است.

TDM برای داروهایی استفاده می‌شود که دارای یک شاخص درمانی، رابطه آشکار بین غلظت دارو و پاسخ بیمار، و نیز غلظت دارو و سمیت آن هستند. بنابراین TDM این امکان را فراهم می‌کند که دوزهای مناسب دارو برای بیماران مختلف تجویز شود.

هدف TDM افزایش اثربخشی دارو، کاهش سمیت دارو و متعاقباً کاهش هزینه کلی درمان دارویی است.

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تکنیکی است که برای جداسازی، شناسایی و کمّی‌سازی ترکیبات موجود در چندین نمونه استفاده می‌شود.

HPLC برای جداسازی اجزای یک نمونه استفاده می‌شود، همچنین نوع اجزا و مقدار آن را در نمونه تعیین می‌کند. HPLC بهترین تکنیک برای تجزیه‌و‌تحلیل طیف وسیعی از ترکیبات آلی است.

دپارتمان‌های مجموعه آزمایشگاهی بوعلی

این مرکز قادر به انجام صدها نوع تست عمومی و تخصصی بالینی شامل بیوشیمی و الکتروفورز، هماتولوژی، انعقادی، میکروب‌شناسی، هورمون‌شناسی و غربالگری سلامت جنین، ایمونولوژی و سرولوژی، TDM و HPLC، و تشخیص مولکولی است.

بیوشیمی و الکتروفورز
Biochemistry-Electrophoresis

ایمونولوژی و سرولوژی
Immunology – Serology

کیفیت و ممیزی
QC – Auditing

واتساپ