• 08338385712
  • همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل) از 6:30 صبح الی 20:30 عصر

دپارتمان

تشخیص مولکولی

آشنایی با سازوکارهای

آزمایش‌های تشخیص مولکولی

تشخیص مولکولی یک بخش مهم از آزمایشگاه بالینی است که در سال‌های اخیر توسعه فراوانی پیدا کرده است. از این روش برای بررسی ژنوم‌های انسانی، ویروسی، میکروبی و محصولاتی که توسط این ژن‌ها کدگذاری می‌شوند استفاده می‌شود. تکنیک‌های تشخیصی مولکولی نقشی مهم و حیاتی در زمینه آسیب‌شناسی آناتومی و بالینی ایفا می‌کنند. در یک دهه گذشته، شاهد افزایش تصاعدی آزمایش‌های مبتنی بر پایه تجزیه و تحلیل DNA و RNA بوده‌ایم.

تشخیص مولکولی یا آسیب‌شناسی مولکولی، شامل استخراج DNA یا RNA، و تجزیه و تحلیل توالی‌های خاص موجود بر روی آن‌ها است که می‌تواند امکان ظهور بالقوه یک بیماری خاص را مشخص کند.

سه حوزه عمده از آزمایش‌ها:

ژنتیکی
هماتوپاتولوژی
بیماری‌های عفونی

آزمایش‌های مولکولی COVID-19 برای تشخیص عفونت فعالِ ایجاد شده توسط SARS-CoV-2 ویروس کرونا که باعث COVID-19 می‌شود طراحی شده‌اند.

شناخته‌شده‌ترین آزمایش مولکولی برای این منظور، از یک روش آزمایشگاهی به نام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز – رونویسی معکوس (RT-PCR) استفاده می‌کند که اغلب با نام تست PCR شناخته می‌شود.

دپارتمان‌های مجموعه آزمایشگاهی بوعلی

این مرکز قادر به انجام صدها نوع تست عمومی و تخصصی بالینی شامل بیوشیمی و الکتروفورز، هماتولوژی، انعقادی، میکروب‌شناسی، هورمون‌شناسی و غربالگری سلامت جنین، ایمونولوژی و سرولوژی، TDM و HPLC، و تشخیص مولکولی است.

بیوشیمی و الکتروفورز
Biochemistry-Electrophoresis

ایمونولوژی و سرولوژی
Immunology – Serology

کیفیت و ممیزی
QC – Auditing

واتساپ