• 08338385712
  • همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل) از 6:30 صبح الی 20:30 عصر

دپارتمان

سیتولوژی و پاتولوژی

آشنایی با سازوکارهای

آزمایش‌های سیتولوژی و پاتولوژی

در پاتولوژی یا «آسیب شناسی»، ماهیت بیماری‌ها و نحوه پیشگیری از آن‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تست پاتولوژی یک تست بالینی و تخصصی است که با بررسی نمونه‌های گرفته‌شده از بافت‌ها و مایعات بدن، به تعیین علت و ماهیت بیماری‌ها می‌پردازد. نتایج آزمایش‌های پاتولوژی به پزشک‌ها در تشخیص و درمان بیماری‌ها کمک می کند.

انجام تست‌های پاتولوژی برای اطمینان از سلامتی، یک اقدام ضروری است. با پیشرفت پزشکی، اکثر درمان‌ها با انجام یک آزمایش آسیب‌شناسی آغاز می‌شود. همچنین، آزمایش‌های پاتولوژی ساده مانند آزمایش خون به‌عنوان بخشی از چک‌آپ معمولی برای اطمینان از سلامتی فرد انجام می‌گیرد.

پزشک پاتولوژیست، نتایج آزمایش‌خون و پاتولوژی را تفسیر می‌کند و به دنبال هرگونه نشانه‌ای از وجود ناهنجاری و یا بیماری‌هایی مانند سرطان، و یا بیماری‌های مزمن یا تهدیدکننده سلامت مانند پیش‌دیابت است. در برخی از موارد مانند سرطان، تست پاتولوژی همچنان استاندارد طلایی برای تشخیص محسوب می‌شود.

سیتوپاتولوژی و سیتولوژی فرآیندهای تشخیصی هستند که در آن‌ها، سلول‌های تهیه‌شده از نمونه‌های مایع و یا نمونه‌های حاصل از خراشیدن و یا بُرس زدن، با میکروسکوپ مورد بررسی قرار می‌گیرند. این آزمایش‌ها برای بررسی یک سلول منفرد یا مجموعه‌ای از سلول‌ها به‌کار می‌روند تا مشخص شود آیا سلول‌ها سالم هستند یا ویژگی‌سلول‌هایی را دارند که در عفونت، التهاب و سرطان دیده می‌شود.

دپارتمان‌های مجموعه آزمایشگاهی بوعلی

این مرکز قادر به انجام صدها نوع تست عمومی و تخصصی بالینی شامل بیوشیمی و الکتروفورز، هماتولوژی، انعقادی، میکروب‌شناسی، هورمون‌شناسی و غربالگری سلامت جنین، ایمونولوژی و سرولوژی، TDM و HPLC، و تشخیص مولکولی است.

بیوشیمی و الکتروفورز
Biochemistry-Electrophoresis

ایمونولوژی و سرولوژی
Immunology – Serology

کیفیت و ممیزی
QC – Auditing

واتساپ