• 08338385712
  • همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل) از 6:30 صبح الی 20:30 عصر

دپارتمان

میکروب‌شناسی و استریلیزاسیون

آشنایی با سازوکارهای

آزمایش‌های میکروب‌شناسی و استریلیزاسیون

علم میکروبیولوژی (میکروب‌شناسی)، تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی با استفاده از روش‌های بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا شیمیایی است که برای تشخیص، شناسایی یا شمارش میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. در این حوزه، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و مضر مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

میکروبیولوژی پزشکی شامل شناسایی، جداسازی، تشخیص و درمان بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و همچنین بررسی ارگانیسم‌های مفید از جمله مخمرها و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها است.

میکروارگانیسم‌ها با طیف وسیعی از فناوری‌ها، از جمله کِشت‌های میکروبی، سنجش‌های ایمنی -مانند سنجش‌های ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)- و واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

کِشت میکروبی روشی است که در آن میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط کنترل‌شده و در محیط‌های کشت خاص (که می‌تواند جامد و یا مایع باشد) تکثیر پیدا می‌کنند. تکثیر میکروارگانیسم‌ها برای تعیین نوع ارگانیسم، فراوانیِ آن در نمونه مورد آزمایش، و حساسیت آن به عوامل ضدمیکروبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایمونواسی (Immunoassays) از آنتی‌بادی‌ها برای شناسایی میکروارگانیسم هدف و پروتئین‌های منحصر‌به فرد آن استفاده می‌شود. این روش ممکن است کمّی باشد اما در اغلب موارد، این سنجش‌ها کیفی بشمار می‌آیند و قادر هستند وجود یا عدم‌وجود ترکیب مورد نظر را مشخص کنند.

دپارتمان‌های مجموعه آزمایشگاهی بوعلی

این مرکز قادر به انجام صدها نوع تست عمومی و تخصصی بالینی شامل بیوشیمی و الکتروفورز، هماتولوژی، انعقادی، میکروب‌شناسی، هورمون‌شناسی و غربالگری سلامت جنین، ایمونولوژی و سرولوژی، TDM و HPLC، و تشخیص مولکولی است.

بیوشیمی و الکتروفورز
Biochemistry-Electrophoresis

ایمونولوژی و سرولوژی
Immunology – Serology

کیفیت و ممیزی
QC – Auditing

واتساپ