• 08338385712
  • همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل) از 6:30 صبح الی 20:30 عصر

دپارتمان

بیوشیمی و الکتروفورز

آشنایی با سازوکارهای

آزمایش‌های بیوشیمی و الکتروفورز

بیوشیمی شامل تجزیه و تحلیل سلول‌ها، خون و سایر مایعات بدن جهت بررسی ترکیبات شیمیایی، بیوشیمیایی و هورمونی آنهاست. آزمایش‌های بیوشیمیایی اغلب بر روی نمونه‌های سرم، پلاسما و ادرار انجام می‌شوند. سطوح مواد شیمیاییِ خاص اندازه‌گیری شده، و نتایج با نمونه‌های یک فرد سالم مقایسه می‌شوند.

تشخیص افزایش یا کاهش هر ترکیب خاص، به شناسایی روند یک بیماری کمک کند. از این آزمایش‌ها برای ارزیابی عملکرد اندام‌های اصلی بدن مانند کبد، کلیه‌ها و قلب نیز کاربرد دارند. برای اندازه‌گیری سطوح هورمون‌های مختلف در خون، از ارزیابی‌های مخصوصی استفاده می‌کنند.

الکتروفورز یک تکنیک آزمایشگاهی است که برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین‌ها بر اساس اندازه و بار الکتریکی آن‌ها طراحی شده است. در این روش از یک جریان‌الکتریکی برای حرکت مولکول‌ها در طول ژل الکتروفورز استفاده می‌شود تا بر اساس اختلاف در اندازه یا بار الکتریکی، از یکدیگر جداسازی شوند. سوراخ‌هایی که روی ژل وجود دارند باعث می‌شوند تا مولکول‌های کوچک‌تر سریع‌تر از مولکول‌های بزرگ حرکت کنند. شرایط مورد استفاده در طول الکتروفورز قابل تنظیم است و می‌توان برای جداسازی مولکول‌ها در محدوده اندازه دلخواه، آن را تنظیم کرد.

دپارتمان‌های مجموعه آزمایشگاهی بوعلی

این مرکز قادر به انجام صدها نوع تست عمومی و تخصصی بالینی شامل بیوشیمی و الکتروفورز، هماتولوژی، انعقادی، میکروب‌شناسی، هورمون‌شناسی و غربالگری سلامت جنین، ایمونولوژی و سرولوژی، TDM و HPLC، و تشخیص مولکولی است.

بیوشیمی و الکتروفورز
Biochemistry-Electrophoresis

ایمونولوژی و سرولوژی
Immunology – Serology

کیفیت و ممیزی
QC – Auditing

واتساپ